Toplam Kalite

        Toplam Kalite Yönetimi (TKY), bir kuruluştaki tüm faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesi ve organizasyondaki tüm çalışanların kesin aktif katılımıyla çalışanlar, müşteriler ve toplum memnun edilerek kârlılığa ulaşılması olarak ifade edilmektedir.

        TKY’nin bir başka tanımı ise, “Her kuruluşta her düzeyde performansın iyileştirilmesine yönelik, tamamıyla entegre olmuş çabalarla, yöneticiden işçiye kadar herkesi kapsayan düzenli iyileştirme faaliyetleridir.”

        TKY, sadece ürün ve hizmet kalitesi ile ilgili olmayıp günümüzün çağdaş yönetim anlayışıdır. Temeli insana dayanan müşteri odaklı bu anlayışın iki temel unsuru vardır:

 

  1. Kurum çalışanlarının tam katılımı
  2. Yapılan tüm işlerin sürekli iyileştirilmesi

Toplam Kalite Yönetimi Ödül Süreci sunusu

 

Örnek ekip ve kurum raporları

 

Ekip Raporu Formatı

Örnek Ekip Raporu

Kurum Raporu Formatı

Örnek Kurum Raporu